Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
106
78.705.047
Nguyễn Thị Hậu

Sinh năm: 1958 tại Hà Nội

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Tiến sĩ Khảo cổ học, cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu xã hội Tp. Hồ Chí Minh

Hiện là Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử VN.

Số lần đọc: 10850
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 139
Bạn Xa Xứ (tạp văn)
Café một mình (tạp văn)
Cao Nguyên (tạp văn)
Cà Phê Mùa Thu (tạp văn)
Chùa trong phố (tạp văn)
Happy end (tạp văn)
(tạp văn)
Mùa Thu Berlin (tạp văn)
Mùa Thu Xanh (tạp văn)
Nắng lạnh (tạp văn)
Những mảnh vở (15) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ 9 (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (10) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (11) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (12) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (13) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (14) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (16) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (17) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (18) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (19) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (2) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (20) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (21) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (22) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (23) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (24) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (25) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (26) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (27) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (4) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (5) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (6) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (7) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (8) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ… (truyện ngắn)
Nhà thờ (tạp văn)
Những mảnh vỡ (31) (truyện ngắn)
Sơ Tán (tạp văn)
Say bờ (tạp văn)
Sân bay (tạp văn)
Sông gốm (tạp văn)
Tháng tư về (tạp văn)
Truyện rất ngắn (3) (truyện ngắn)
Vùng Biên (tạp văn)