Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
228
77.790.709
Trần Yên Hòa

Tên thật là Trần Văn Hòa.

Sinh ngày ngày 20 tháng 12 năm 1947, tại Kỳ Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Theo học tại trung học Trần Cao Vân, Tam Kỳ,

Khóa 2 Chiến Tranh Chính Trị /Đà Lạt.

Sau 1975, đi cải tạo.

Định cư tại Nam California USA năm 1995.

Viết nhiều thể loại, có nhiều bài đăng trên các báo Việt ngữ:

Văn, Khởi Hành, Sóng Văn, Sài Gòn Nhỏ, các đặc san Quảng Nam, đặc san Ức Trai, nhật báo Người Việt,

cùng nhiều trang web Việt Ngữ.

Hiện chủ trương Web site Bạn Văn Nghệ:

www.banvannghe.com

 

Tác phẩm đã in:

 

Lời Ru Tình (thơ, in chung, 1971)

Khan Cổ Gọi Tình, Về (thơ, 2001)

Những Chuyến Mưa Qua (truyện ngắn, 2001)

Áo Gấm Về Làng (truyện ngắn, 2004)

Mẫu Hệ (truyện dài, 2004)

Net em (truyện ngắn, 2009)

Uyên Ương - Phượng Hề  Và Khát Vọng (thơ, 2009).

 

Tác phẩm sẽ in:

 

Đi Mỹ (truyện dài)

Tạp Ghi: Nhân Vật - Viết về Bạn Văn

Trừ tập in chung, các cuốn sau đều do Thể Kỷ xuất bản

 

Số lần đọc: 8096
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 57
Anh tư (truyện ngắn)
Bán con bò (truyện ngắn)
Bóng Sắc Tuổi Thơ (truyện ngắn)
Bốn Chín Năm Mươi (truyện ngắn)
Bờ em (thơ)
Chanh Cốm (truyện ngắn)
Châu long (truyện ngắn)
Chuyện ở hãng. (truyện ngắn)
Diễm Xưa (truyện ngắn)
Duyên (truyện ngắn)
Em neo (truyện ngắn)
Giong Quê (truyện ngắn)
Không phải tại em (truyện ngắn)
Mẹ Và Em (truyện ngắn)
Mùa Xưa (tạp văn)
Net (truyện ngắn)
Nghiệp (truyện ngắn)
Người về (truyện ngắn)
Quê Cha (truyện ngắn)
Sớm Mai (truyện ngắn)
Tam Thân (truyện ngắn)
Tạ (thơ)
Thị Xã (truyện ngắn)
Tưởng (thơ)
Đợi (thơ)