Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
183
78.702.161
Thy An

Sinh năm 1952.

Xuất thân từ trường Pháp tại Sàigòn.

Tốt nghiệp ngành Khoa Học.

Hiện ngụ tại Bruxelles Belgique (Bỉ)   

Số lần đọc: 2310
[ Trở lại ]