Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
104
78.705.020
Nguyễn Văn Ninh

Bút danh: Ninh Nguyễn

Sinh năm 1973, tại Thanh Hoá.

Tốt nghiệp khoá 6, Trường viết văn Nguyễn Du.

 

Số lần đọc: 3327
[ Trở lại ]