Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
192
78.701.788
Hạc Thành Hoa

Tên thật Nguyễn Đường Thai

Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Sống bằng nghề dạy học.

Làm thơ từ năm 1961 trên các báo, các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971).
- Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006.
- Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1955).
- Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).

Số lần đọc: 4388
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 38