Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.775 tác phẩm
2.593 tác giả
167
78.362.273
Nguyễn Thánh Ngã

Nguyễn Thánh Ngã
Bút danh: N.T.N
Quê gốc: Quảng ngãi
Hội viên hội VHNT LÂM ĐỒNG
Tác phẩm đã XB: Nhớ xanh (tập thơ ) NXBVăn hóa dân tộc 2000
Nhìn từ đôi mắt khác (thơ ngắn ) VN Châu đốc 2005
Sắp in : Thượng nguồn ngạc nhiên (tập thơ )
Hiện sống và công tác tại Đà lạt - Lâm đồng 

Số lần đọc: 7737
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 61
Ảo (thơ)
...Mưa (thơ)
Co (thơ)
Mở (thơ)
Pleiku (thơ)