Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
101
78.705.142
Hoàng Nga

Tên thật: Hoàng Nga

Sang Úc năm 1988, làm việc ở Đức, và hiện tại định cư tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 251
[ Trở lại ]