Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.122 tác phẩm
2.571 tác giả
302
74.401.810
Chung Lê

Tên thật: Lê Thị Chung
Năm sinh: 17. 03. 1963. Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa.
Nhề nghiệp.  Trung cấp sư phạm.

 

Số lần đọc: 77
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1