Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.384 tác phẩm
2.577 tác giả
95
75.917.122
Chung Lê

Tên thật: Lê Thị Chung
Năm sinh: 17. 03. 1963. Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa.
Nhề nghiệp.  Trung cấp sư phạm.

 

Số lần đọc: 128
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1