Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.325 tác phẩm
2.576 tác giả
159
75.548.551
Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình sinh 1973, hiện sống và viết tại TP hồ Chí Minh. Hội VHNT Bình Thuận năm 1992.

Tác phẩm xuất bản - Phẳng & Nghiêng (thơ 2015)

Số lần đọc: 543
[ Trở lại ]