Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
183
78.701.993
Mã Lam

Tên thật: NGUYỄN CÔNG PHÚC 

Thường trú: SÀI GÒN - VIỆT NAM

 

 

 

Mobile: 84903711640

 

Google: Thơ Mã Lam

 

Email: Thomalam19@gmail.com

 

Tác phẩm đã phát hành:

-THUYỀN VÀ BẾN (Thơ)

NXB Hội Nhà văn;

-TÌNH VÀ MÂY (Thơ)

NXB Văn học;

-ĐÁ VÀ SỎI (Thơ)

NXB Hội Nhà văn;

-GIÀU VÀ NGHÈO (Thơ)

NXB Hội Nhà văn;

-HOA HỒNG VÀ TẬP THƠ

(CD ngâm thơ);

-LỜI ĐÀN

(CD ngâm thơ);

-SÀI GÒN TÌNH NGỜI (Thơ)

NXB Hội Nhà văn;

-DUYÊN MUỘN (Thơ)

NXB Hội Nhà văn;

-NẮNG XỨ THANH (Thơ)

NXB Hội Nhà văn;

-TÌNH THƠ TRẢI NGÀN MÂY

(Trường ca tập I) NXB Hội Nhà văn;

-TÌNH THƠ TRẢI NGÀN MÂY

(Trường ca tập II) NXB Hội Nhà văn;

-TÌNH THƠ TRẢI NGÀN MÂY

(Trường ca tập III) NXB Hội Nhà văn.

 

Số lần đọc: 1916
[ Trở lại ]