Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
188
77.736.283
Đỗ Thành Đồng

Quê quán : Quảng Bình

 

Tác phẩm đã xuất bản:

*RÁC (tập thơ), RỖNG (tập thơ)

 

 

Số lần đọc: 1266
[ Trở lại ]