Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
180
78.702.086
Đỗ Thành Đồng

Quê quán : Quảng Bình

 

Tác phẩm đã xuất bản:

*RÁC (tập thơ), RỖNG (tập thơ)

 

 

Số lần đọc: 1285
[ Trở lại ]