Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
193
78.701.819
Quang Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thành Quang, 

Quê quán: Người gốc Quảng Ngãi, sinh ra và lớn tên tại Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp, sinh ngày 16-12-1991, hiện đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 304 ấp : Bò Bói, xã : Tân Hộ Cơ , Huyện : Tân Hồng, Đồng Tháp 


Các tác phẩm đã xuất bản: Thơ Tình Bốn Mùa - NXB Hội Nhà Văn ( nhiều tác giả )
Mail : tacgiaquangnguyen@gmail.com
Số điện thoại: 0164 241 7137

 

 

Số lần đọc: 1364
[ Trở lại ]