Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
197
77.378.614
Phan Văn Thạnh

-         Quê quán Mê Linh – Hà Nội

-         Tốt nghiệp SP - Cử nhân Văn Khoa Saigon (1972)

-         Dạy học – Quản lý trường Trung học PT - (Gia Định.Quốc Trí)

Số lần đọc: 5923
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 38