Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
222
77.730.997
Vương Kiều

 

SN 1952 TT/Huế
Thỉnh thoảng đăng thơ trên Tạp Chí Sông Hương và Thanh Niên. . .
Những tác phẩm đã in : Đêm Trắng ( thơ )-Nhà Xuất Bản Thuận Hóa 1995. Chia Tay Mùa Hạ- Nhà Xuất Bản Lao Động( thơ 2007 ). Tình Sầu Vincent Van Gogh (dịch) Nhà Xuất Bản Thuận Hóa 2010. Con Tàu Ma (dịch tác phẩm Của Jack London-2011 Nhà Xuất Bản Thuận Hóa)

Số lần đọc: 7971
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 58
Sơn ca (thơ)