Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.773 tác phẩm
2.593 tác giả
184
78.360.730
Trần Thanh Hà

Sinh năm 1963;  tại Hà nội; Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Nữ - Tiến sĩ văn học, chuyên ngành Lý luận văn học
Hiện đang công tác tại trường THPT Lê Quý Đôn, Khánh Hòa.

 

Công trình nghiên cứu khoa học 
Đã xuất bản 4 chuyên luận và có nhiều bài viết tham gia hội thảo toàn quốc và nhiều bài viết, thơ, truyện  được đăng tại tạp chí trung ương và địa phương.
 

 

Số lần đọc: 1649
[ Trở lại ]