Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
220
77.730.922
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 2012
[ Trở lại ]