Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
241
76.955.768
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1966
[ Trở lại ]