Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
160
78.722.640
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 2121
[ Trở lại ]