Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.775 tác phẩm
2.593 tác giả
166
78.362.264
Đặng Chương Ngạn

Bút danh khác : Đặng Trung Nhân
Nghề nghiệp : Kỹ sư cầu.
Giải thưởng cuộc thi truyện châm biếm 1982-1983 báo Văn Nghệ
Giải thưởng cuộc thi viết cho nhi đồng của Hội nhà văn và NXB Kim Đồng năm 1985-1987.
 

ĐÃ IN:
-Trái đất này có rất nhiều chuyện lạ ( in chung)- NXB Kim Đồng 1989.
- Nghệ sỹ dế -NXB Thanh Hóa -1993.
- Thiếu nữ xa lạ - NXB Văn học 1996.

Số lần đọc: 1319
[ Trở lại ]