Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
156
78.338.936
Đặng Phú Phong

sinh quán tại Bình Định

Trước 75 dạy học làm thơ viết văn

Tổng thư ký VietTimes Magazine USA ( 1995-1996)

Chủ  bút Thế  Giới Văn USA (1997-1998)

Chủ biên Văn học & Nghệ thuật Saigon Nhỏ News (2008)

 

Hiện định cư tại  Mỹ

 

Đã có thơ văn đăng trên  :  Thời  Tập, Văn Học, Văn, Thế kỷ 21, Nguồn, Tân Văn, Hồn Việt, Người Việt...

Các báo online: damau.org. thuvienvietnam.com, dutule.com...

Đã xuất bản :

-Cây Nghiêng Bóng Xế . Thơ (1970)

-Những  Đóa Mẫu Đơn. Thơ & Văn (2004)

Số lần đọc: 2702
[ Trở lại ]