Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
171
78.722.862
Đặng Phùng Quân

Sinh năm 1942, nguyên quán Thái Bình, Việt Nam.

Nguyên Giảng sư khoa Triết học Tây phương trường Đại học Văn khoa Sai gon từ năm 1968 đến 1975,

Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học công lập Cần thơ, Đại học Hòa Hảo (Long Xuyên), Đại học Cao đài (Tây Ninh).


Trong những năm 1957-1963 viết văn với bút hiệu Trường Dzi trên những tạp chí Sáng Tạo, Thế Hệ, Tiểu Thuyết Tuần San. Viết trở lại với tên thật trên những tạp chí Văn, Vấn Đề, Khởi Hành, Thời Tập từ 1969 và tại hải ngoại từ 1981 trên những tạp chí Văn, Văn Học, Nhân Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Đề. Gió Văn, những tạp chí điện tử Nhân văn, Vovinam, Gio-0, Talawas.


Tác phẩm:

L'existence d'autrui et la Fidélité dans l'œuvre de Gabriel Marcel (1967)
Hiện hữu tha nhân với Gabriel Marcel (1969)
Ca ngợi triết học (1970)
Triết học và khoa học (1972)
Về tiểu thuyết của Khái Hưng (1972)
Triết học Aristote (1972)
Chân dung triết gia (1973)
Triết học và văn chương (1974)
Miền thượng uyển xưa (1983)
Văn chương và lưu đày (1985)
Một dặm tương thân (1987)
Tự truyện (1997)
Phê phán hệ tư tưởng mác-xít (2002)
Hành trạng giữa hai thế kỷ (2002)
Tẩu khúc Văn chương/Triết lý (2004)
Cơ sở tư tưởng thời quá độ (2007)

Số lần đọc: 1314
[ Trở lại ]