Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
245
76.955.838
Quỳnh Thi

Phạm Quang vinh , Quỳnh Thi là bút danh

Hiện sống tại Houston ,Texas Hoa Kỳ .

Đã cộng tác với các tạp chí văn học ở Mỹ

như : Tạp chí thơ ( từ năm 97 ), Văn , Văn Học ,

Phố Văn , Khởi Hành , Gió Văn . Và các trang web

Talawas ,Đàn Chim Việt

 

Đã có 3 tập thơ : Vùng trời cùng khổ ,

Tên em là Hoa Kỳ , và Mùa chuộc tội .

 

Số lần đọc: 1361
[ Trở lại ]