Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
157
78.338.953
Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh, tên thật.

Nguyên quán Hà Tiên.

Sanh quán Sài Gòn.

.. hiện sinh sống ở Mỹ

từ thập niên tám mươi, thế kỷ trước.

Số lần đọc: 1742
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 66
No deal! (thơ)
thức. (thơ)
Vàng. (thơ)