Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
263
77.398.308
Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh, tên thật.

Nguyên quán Hà Tiên.

Sanh quán Sài Gòn.

.. hiện sinh sống ở Mỹ

từ thập niên tám mươi, thế kỷ trước.

Số lần đọc: 1716
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 66
No deal! (thơ)
thức. (thơ)
Vàng. (thơ)