Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
175
78.719.310
Hà Thiên Sơn

Quê quán: Cẩm Khê, Phú Thọ

CN. Văn chương

TS. Triết học

Giảng viên Trường ĐHKHXH& NV, ĐHQG - HCM

Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM

Email: thiensonsg@yahoo.com.vn

ĐTDĐ: 0903877990

 

Tác phẩm thơ đã in:

- Giao điểm hai đường cong, Nxb. Trẻ, 1995

- Ảo ảnh chiều, Nxb. Văn học, 2005

- Chấm hoa vàng, Nxb. Hội Nhà văn, 2010

Số lần đọc: 2943
[ Trở lại ]