Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
170
78.722.842
Đổ Quỳnh Anh

Ngày sinh : 13/7/1989

Nguyên Quán : Hà Nội- nhưng sống tại TPHCM.

Đang là du học sinh Úc.

Liên hệ: http://www.facebook.com/toilagio

Số lần đọc: 1825
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 5