Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.773 tác phẩm
2.593 tác giả
182
78.360.809
Trần Minh Nguyệt

Sinh năm 1972-Tuy Phước / Bình Định

Cử Nhân Anh Văn

Giáo viên

Số lần đọc: 2182
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 36
Bác Sĩ Mụt Ruồi (truyện ngắn)
Bên Dòng Sông Quê (truyện ngắn)
Cảm Giác (truyện ngắn)
Chuyện của bà năm (truyện ngắn)
Chuyện Làng Tôi … (truyện ngắn)
Giọt máu (truyện ngắn)
Một Câu Chuyện Tình (truyện ngắn)
Một giọt máu rơi (truyện ngắn)
Món Ăn Cuối Cùng (truyện ngắn)
Một Lần Li Hôn (truyện ngắn)
Mùa xuân năm ấy (truyện ngắn)
Tiếng Gọi ThẦm (truyện ngắn)