Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
182
78.679.758
Trần Anh Dũng

Tiến sĩ Khảo cổ học

Sinh ngày : 21/12/1956

Quê quán : Hà Nội

Cơ quan công tác : Viện Khảo cổ học Việt Nam – 61 Phan Chu Trinh – Hà Nội

Địa chỉ liên hệ : TranAnhDungvkc@gmail.com

 

Các chuyên đề đang nghiên cứu : Gốm sứ Việt Nam; Các khu lò sản xuất gốm sứ VN; Đàn tế Nam Giao; Vật liệu kiến trúc cổ…

Số lần đọc: 1751
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 28
Làng gốm Hiển Lễ (dân tộc học)
Làng gốm Hương Canh (dân tộc học)