Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
144
78.345.899
Nguyễn Đức Tùng

Vancouver - Canada

Số lần đọc: 8986
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 75
Cây Sài Gòn (tạp văn)
Chiếc Radio cũ (truyện ngắn)
Con mèo của Takashi (truyện ngắn)
Nồi Bánh Tét (truyện ngắn)
tạp bút 2 (tạp văn)
Trái tim (truyện ngắn)