Kỷ niệm 10 năm vanchuongviet.org
Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.999 tác phẩm
2.476 tác giả
445
50.035.230
Bùi Minh Quốc

sinh ngày 3/10/1940

quê ở Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây.

Nguyên Chủ Tịch hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Ðồng và tạp chí Langbian

Hiện ở : 3 Nguyễn Thượng Hiền - Ðà Lạt, Lâm Ðồng

[ Trở lại ]