Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.122 tác phẩm
2.571 tác giả
302
74.401.778
Trần Hạ Tháp

Tên thực Nguyễn Văn Thêm

Sinh 1955 Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế

 

Các bút danh Nguyễn Sơn Nhân, Liễu Thượng Văn, Trần Hạ Tháp

Số lần đọc: 9557
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 151
Cầm thú truyền kỳ (truyện ngắn)
Nghĩa động càn khôn (truyện ngắn)
Thế trận linh xà (truyện ngắn)
Thời đại quạt mo (truyện ngắn)