Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
176
78.719.320
Trần Hạ Tháp

Tên thực Nguyễn Văn Thêm

Sinh 1955 Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế

 

Các bút danh Nguyễn Sơn Nhân, Liễu Thượng Văn, Trần Hạ Tháp

Số lần đọc: 10088
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 159
Vechaibaođồngnát@mgsh (truyện ngắn)
Cầm thú truyền kỳ (truyện ngắn)
Nghĩa động càn khôn (truyện ngắn)
Tặc lưỡi (truyện ngắn)
Thế trận linh xà (truyện ngắn)
Thời đại quạt mo (truyện ngắn)