Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
185
77.736.223
Vũ Trà My

Sinh quán tỉnh An Giang.

Quê gốc ở Huế.

Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990. Tốt nghiệp AIS - San Jose State University.

Hiện nay là chủ biên  www.yahoovanhoaviet.com.

Số lần đọc: 7611
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 43
Bầu cho ai ? (tạp văn)
Tên vận vào người (truyện ngắn)