Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
170
78.722.841
Tô Thùy Yên

Tên thật là Đinh Thành Tiên

sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định

học Petrus Ký và Đại học Văn khoa Sài Gòn.

Một trong những cây bút nòng cốt của nhóm Sáng Tạo.

Tác phẩm: Thơ Tô Thùy Yên, tác giả tự xuất bản, Hoa Kì, 1995.

Số lần đọc: 2506
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 4
Ta Về (thơ)
Vie Posthume (tuyển thơ)
Đi về (tuyển thơ)